สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การเลี้ยงปลิงทะเล ทางเลือกใหม่ส่งออกได้

รู้กันไหมว่า ปลิงทะเลยอดฮิตของสายเฮลตี้นั้น มีราคาขายในตลาด 3,000-7,000 บาทต่อกิโลกรัมกันเลย และยิ่งนับวันยิ่งได้รับความนิยมในการรับประทานจากผู้บริโภคจำนวนมาก จนปลิงทะเลตามแหล่งผลิตธรรมชาติมีน้อยลงไป สวก.เล็งเห็นศักยภาพของปลิงทะเลที่สามารถส่งเสริมให้เป็นสัตว์น้ำทำเงินตัวใหม่ จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะวิจัยจากกรมประมง เพื่อหาแนวทางในการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลในบ่อและกระชังเพื่อนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อขาย และโดยส่วนหนึ่งนำไปคืนกลับสู่แหล่งธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูปลิงทะเลและระบบนิเวศต่อไป เรื่องราวเป็นอย่างไรชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook