สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ยกระดับข้าวเหนียวเขี้ยวงู เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพาณิชย์

หนึ่งในพันธุ์ข้าวเหนียวที่ได้รับจากวงการอาหารทั่วโลก คือ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย เพราะมีลักษณะเมล็ด ความหอม นุ่ม และการเรียงตัวหลังจากการทำให้สุกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะดีกว่านี้มากหากสามารถขยายตลาดได้มากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงูให้มีความเป็นปึกแผ่น เพื่อยกระดับการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีผลผลิตมากพอต่อความต้องการตลาดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สวก.จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการนี้ เรื่องราวเป็นเช่นไรรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook