สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การปลูกขมิ้นชัน ในระบบเกษตรอินทรีย์

ในยุคนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรต่างๆ กลายเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ โดยพืชสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกันทั่วโลก คือ ขมิ้นชัน ที่มีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะมีสารออกฤทธิ์สำคัญอย่าง Curcumin และน้ำมัน ในปริมาณที่สูงกว่าแหล่งปลูกอื่น เพื่อการผลิตขมิ้นชันอินทรีย์ในพื้นที่ดังกล่าวมีมาตรฐานการผลิตที่เหนือกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม สวก. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้กระบวนการผลิตขมิ้นชันอินทรีย์เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook