สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โครงการปรับปรุง พันธุ์ถั่วลิสง ให้มีผลผลิตสูง

การปลูกพืชหลังนาที่ได้รับการส่งเสริมจากทางราชการนั้น จะเน้นในการปลูกพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากนัก และเป็นพืชผลที่มีราคา แม้ว่าเกษตรกรจะให้ความสนใจในการเลือกปลูกถั่วลิสงหลังนากันเพราะเป็นพืชที่ทนแล้งและยังช่วยบำรุงดิน แต่กลับได้ผลผลิตไม่มากพอ เพราะต้นถั่วโดนแมลงและโรคพืชทำลาย สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่ทีมผู้วิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพการปลูกเพื่อให้ทนต่อโรคยอดไหม้และได้ผลผลิตสูงขึ้น เรื่องราวเป็นเช่นไรรับชมได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook