สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

บนพื้นที่สูงซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ นั้นมีลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่โดดเด่นกว่าพื้นที่ราบทั่วไป ผลผลิตเด่นของพื้นที่นี้ คือ ดอกเก๊กฮวย ที่ได้ผลผลิตดอกขนาดใหญ่และกลิ่นของดอกหอมจรุงใจ จึงได้เกิดโครงการวิจัยเพื่อแปรรูปดอกเก๊กฮวยด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งที่เป็นไปตามหลักสุขอนามัยและตามหลักวิศวกรรมการผลิตที่เหมาะสม เพื่อคงคุณภาพสารออกฤทธิ์สำคัญในดอกเก็กฮวยไว้และคงสีเหลืองสดใสไว้อย่างงดงาม ทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ รับชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook