สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หญ้ารูซี่ หญ้าดีมีไว้เลี้ยงโคนม

หญ้ารูซี่ เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีอายุยืนยาว ลักษณะลำต้นกึ่งเลื้อยแต่มีไหลเลื้อยตาม มีความสูงของกอหญ้าปานกลาง ลำต้นเรียบเนียน แข็ง ใบแหลมเรียว มีขนบางๆตลอดทั้ง 2 ด้านของใบหญ้า ความยาวของใบประมาณ 5-6 นิ้ว มีความกว้างประมาณ 1 นิ้ว เติบโตแบบไม้เลื้อย เติบโตได้ดีในพื้นที่ร้อนชื้น หญ้ารูซี่นั้นนิยมปลูกเพื่อใช้เป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพราะมีใบที่อ่อนนุ่มทำให้สัตว์เคี้ยวได้ง่าย มีโปรตีนสูง และยังสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย เพราะมีเมล็ดจำนวนมาก และทนทานต่อสภาพแวดล้อมทำให้งอกได้เกือบ 100% แม้ว่าจะมีการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ดินไม่ดีก็ตาม แต่ไม่สามารถเติบโตได้ในที่ลุ่มที่มีน้ำขัง ดังนั้นจึงควรปลูกในที่ดอน ที่น้ำไม่ท่วมขัง มีดินที่ระบายน้ำได้ดี แต่ในช่วงฤดูแล้งหญ้ารูซี่อาจจะให้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ

หญ้ารูซี่เดิมทีเป็นหญ้าที่เติบโตในประเทศคองโก ปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์ ขยายพันธุ์ง่าย แตกกอเร็ว ให้ใบดก เริ่มนำเข้ามาปลูกเป็นอาหารเลี้ยงโคนมที่นครราชสีมาเป็นครั้งแรก โดยให้ปลูกให้สัตว์แทะเล็มร่วมกับถั่วเชอราโตรและถั่วลาย โดยส่วนใหญ่เพื่อนๆ เกษตรกรมักจะทำการปลูกหญ้าล่วงหน้า 1 ปี ก่อนที่จะเริ่มทำการปศุสัตว์ เพราะหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีสารอาหารน้อย ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ หากมีการวางแผนปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ไว้ในฟาร์มของเราเอง ก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน โดยเฉพาะหญ้ารูซี่ที่ถือว่าเป็นแปลงหญ้าพันธุ์ดี ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมได้เป็นอย่างดี  เพราะหญ้าชนิดนี้นับว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี ที่มีส่วนสำคัญต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนมด้วยครับ

ในการปลูกหญ้ารูซี่นั้นอาจไม่มีอะไรซับซ้อนมาก แต่สิ่งที่เพื่อนๆ เกษตรกรควรให้ความสำคัญก็คือ การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้งานกันยาวๆ เพราะในฤดูแล้งจะขาดแคลนหญ้าได้ และเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่เราคาดการณ์ไม่ง่ายเลยครับ ดังนั้นวิธีที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือ การหมักหญ้าด้วยเงื่อนไขที่ดี เพื่อให้หญ้ารูซี่ยังสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ดีเหมือนหญ้าสด เมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์แล้ว ทำให้โคนมกินอาหารได้ดี ทำให้ได้ผลผลิตน้ำนมสูง วิธีการง่ายๆ ก็คือการเลือกสารช่วยหมักที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้สูง อย่างเช่น มันสำปะหลัง รำละเอียด และกากน้ำตาล ที่อุดมไปด้วยคุณค่าอาหาร ซึ่งจะทำให้โคนมเพิ่มผลผลิตน้ำนมได้สูงขึ้นในทุกฤดูกาล โดยที่เพื่อนๆ เกษตรกรไม่ต้องสิ้นเปลืองต้นทุนการเลี้ยงมากมายเลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook