สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

มะละกอฮอลแลนด์ ผลไม้ชื่อไกล ฝีมือคนไทยพัฒนา

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ที่นอกจากจะมีผลไม้ตามฤดูกาล ชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพดี รสชาติแสนอร่อยมากมายหลายชนิด ทยอยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาให้เราได้กินกันตลอดทั้งปีแล้ว เรายังมีผลไม้สุกที่ออกผลได้ตลอดทั้งปี มีรสชาติหวานอร่อยและมีประโยชน์อีกตั้งหลายชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ มะละกอสุก ซึ่งเราหาซื้อกินกันได้ตลอด โดยเฉพาะมะละกอฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมกันมากที่สุด เพราะอร่อยถูกปากและราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น

มะละกอฮอลแลนด์ ถือกำเนิดในบ้านเราเกือบ 20 ปีแล้ว โดยฝีมือการผสมสายพันธุ์ของคนไทยเอง คือผู้ใหญ่บ้าน สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรชาวจังหวัดนครปฐม ผู้ซึ่งได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ซึ่งท่านได้สร้างผลงานด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์มากมาย รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เราอาจถือได้ว่า ท่านเป็นผู้ให้กำเนิด มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ขึ้นมาบนโลกอีกด้วย

เพราะผู้ใหญ่บ้าน สุธรรม เป็นคนนำเอาเมล็ดมะละกอพันธุ์เรดมาทาดอร์ ของประเทศเม็กซิโก มาผสมข้ามสายพันธุ์กับมะละกอแขกดำของไทย จนได้มะละกอพันธุ์ใหม่ ให้ชื่อว่า พันธุ์ปลักไม้ลาย ต่อมามีคนทักว่าชื่อพันธุ์ดูเชย จึงคิดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อพันธุ์ฮอลแลนด์แทน เพราะเมล็ดพันธุ์มะละกอจากเม็กซิโก ที่ได้มานั้นมีเพื่อนซื้อผลมะละกอสุกมาฝากจากประเทศฮอลแลนด์ ประเทศที่ไม่มีต้นมะละกอปลูกเลยแม้แต่ต้นเดียว และได้กลายมาเป็นชื่อทางการค้า คือ มะละกอฮอลแลนด์ ที่ได้รับความนิยมทั้งจากผู้บริโภคและคนปลูก จนมีการขยายพื้นที่การปลูกออกไปทั่วประเทศ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรอย่างกว้างขวาง

มะละกอฮอลแลนด์ผลสุกนั้น เนื้อจะแน่นแข็ง มีสีแดงอมส้ม รสชาติหวานอร่อย น้ำหนักดี เปลือกหนา ทนทานต่อการขนส่ง และ ให้ผลดก แต่จะต้องมีการดูแลให้ปุ๋ย ให้น้ำอย่างเหมาะสม ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ประมาณ 200 ต้น แต่ละต้นจะให้ผลผลิตประมาณ 50 ลูก สมมุติว่าขายได้แค่ลูกละ 10 บาท ก็เท่ากับเราจะมีรายได้จากการขายมะละกอ เฉลี่ย 100,000 บาท ต่อไร่/ต่อปี เริ่มปลูกเพียง 9 เดือน ก็เก็บผลขายได้ โดยเลือกเก็บเฉพาะผลที่มีแต้มสีเหลืองบนผิว 2-3 แต้ม น้ำหนักผลประมาณ 0.8-1.5 กิโลกรัมต่อผล อายุการให้ผลผลิต 2-3 ปี

การเลือกพื้นที่ปลูกมะละกอ มีความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเราควรปลูกในที่ดอน ดินที่เหมาะสม ควรเป็นดินเหนียวปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี ห้ามปลูกในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง เพราะอาจเกิดโรคได้ง่าย และจะต้องมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งปี เพราะมะละกอต้องการความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การปลูกมะละกอ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องระวัง เช่น มะละกอจะติดผลเฉพาะต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศเท่านั้น ทั่วไปเรียกดอกกระเทย ถ้าต้นไหนมีแต่ดอกตัวผู้ หรือตัวเมีย เพศใดเพศหนึ่งต้องตัดทิ้งทันที เพราะจะไม่ติดผล สำหรับเพื่อนๆ เกษตรกรที่สนใจ ก่อนปลูกควรหาความรู้เพิ่มเติมโดยละเอียดด้วยนะครับ เพื่อจะได้ผลผลิตได้เต็มที่

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook