สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นแอปเปิ้ล ไม้ผลเมืองหนาว

ต้นแอปเปิ้ลเป็นไม้ผลเมืองหนาว ที่ให้ผลเป็นที่รู้จักและนิยมกินกันไปทั่วโลก อาจพูดได้ว่าเป็นผลไม้ระดับโลกโดยมีแหล่งเพาะปลูกใหญ่ๆ กระจายอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นเวลานาน เช่น ยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น รวมถึงออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ยกเว้นเพียงแห่งเดียวที่น่าสนใจคือ ประเทศอิสราเอล ที่ซึ่งได้ชื่อว่ามีสภาพอากาศที่ร้อน แห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับปลูกพืชผักผลไม้ได้หลากหลายชนิด ไม่เว้นแม้แต่พืชเมืองหนาว ชนิดต่างๆ รวมไปถึงแอปเปิ้ลเป็นเพราะอิสราเอลมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างมาก และที่นี่ก็เป็นต้นกำเนิด ของแอปเปิ้ลพันธุ์แอนนา และพันธุ์ไอน์ เชมเมอร์  ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากมาย ก็สามารถปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการค้าได้ ซึ่งน่าจะมีโอกาสขยายพันธุ์ได้ในพื้นที่สูงของประเทศไทย ต่อมาต้นแอปเปิ้ลทั้งสองสายพันธุ์ ก็ได้ถูกนำมาทดลองปลูกเพื่อการวิจัย และขยายพันธุ์ตามโครงการพระราชดำริฯ  โดยปัจจุบันปลูกอยู่บนดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ในการดูแลของฝ่ายส่งเสริมการเกษตรที่สูง กรมส่งเสริมการเกษตร

ต้นแอปเปิ้ลเป็นไม้เนื้อแข็ง ผลัดใบ โดยแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรูปร่างของลำต้น และ ทรงพุ่มใบที่ต่างกันออกไป บางพันธุ์ลำต้นสูงชะลูด บางพันธุ์เป็นต้นเตี้ย ใบดูคล้ายรูปหัวใจ ขอบใบหยัก ผลแอปเปิ้ลทั่วไปมักเป็นลูกกลม มีรอยบุ๋มที่ขั้วและก้นลูก สีเปลือกขึ้นอยู่กับพันธุ์ มีทั้ง สีแดง ชมพู เหลืองและเขียว เนื้อกรอบชุ่มน้ำ สีขาวนวล พันธุ์แอปเปิ้ลส่วนใหญ่ต้องการสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องยาวนาน ประมาณ 12-16 องศาเซลเซียส จึงจะมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดอก และผล ชอบดินร่วนปนทราย ที่ระบายน้ำดี ควรปลูกสูงจากระดับน้ำทะเล มากกว่า 600 เมตร ขึ้นไป ส่วนการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติคือการเพาะเมล็ด แต่ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยี ทำให้มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกมากมาย ทุกวันนี้ทั่วโลกจึงมีแอปเปิ้ลมากเกือบ 2,000 สายพันธุ์ เพราะค้นคว้ากันอยู่ตลอดเวลา

ในปัจจุบันบ้านเรา ก็มีเพื่อนๆเกษตรกรรวมถึงคนทั่วไปเริ่มสนใจทดลองปลูกต้นแอปเปิ้ลกันมาก เพราะมีการแชร์ข้อมูล รูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์กันมากว่า สามารถปลูกต้นแอปเปิ้ลให้เจริญเติบโตและ ออกดอกออกผล ได้จริงในบ้านเรา มีบางคนลองใช้เมล็ดจากลูกแอปเปิ้ลที่ขายตามท้องตลาด มาทดลองเพาะดูก็พบว่ามีรากงอก และเติบโตขึ้นได้เช่นกัน จนเป็นกระแสนิยม ทำให้มีการสั่งนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าพันธุ์แอปเปิ้ลหลายชนิด เข้ามาจากต่างประเทศเช่น อิสราเอลและตุรกี ซึ่งได้ชื่อว่าบางฤดูมีอากาศร้อนคล้ายกับบ้านเรา โดยนำกล้าพันธุ์มาขายให้แก่คนที่สนใจอยากทดลองปลูกในราคาหลายร้อยบาท จนถึงหลักหลายพันบาท ตามขนาด ความสูง หรือ อายุของต้นแอปเปิ้ล แต่ไม่มีการรับรองว่าต้นแอปเปิ้ลที่ซื้อไปจะออกดอก ออกผล มาให้เชยชมกันได้จริงหรือไม่ ซึ่งต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันดูนะครับ ว่าพันธุ์ไหนสามารถเจริญเติบโตในไทยเราครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook