Tag Archives: กุ้ง

กุ้งกุลาดำ กุ้งน้ำเค็มตัวใหญ่ เนื้อแน่น

กุ้งกุลาดำ แม้จะเป็นกุ้งทะเลที่มีชื่อหลากหลายมาก แต่เรามักจะยึดใช้ชื่อตามที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

กุ้งก้ามแดง

กุ้งก้ามแดง ชื่อนี้คนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นหูเท่ากุ้งก้ามกราม แต่หากจะเรียกว่า กุ้งเครย์ฟิช หรือล็อบสเตอร์น้ำจืดแล้ว

[อ่านเพิ่มเติม]

กุ้งการ์ตูน สุดยอดกุ้งนักล่า

กุ้งการ์ตูน  ไม่ใช่ปลาการ์ตูนนะครับ เป็นสัตว์น้ำสวยงามที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมสัตว์น้ำทะเลสวยงามในการนำมาเลี้ยงในตู้ เพราะสีสันที่โดดเด่นสะดุดตา เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก

[อ่านเพิ่มเติม]

กุ้งแม่น้ำ เลี้ยงในบ่อทำอย่างไร?

กุ้งแม่น้ำ กุ้งตัวโตที่ใช้ชีวิตและเติบโตอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อย พบปริมาณจำนวนมากในน่านน้ำของประเทศไทย เนื้อให้รสชาติหวานมันอร่อย นิยมนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงรสเป็นเมนูอาหารต่าง

[อ่านเพิ่มเติม]

กุ้งขาวสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

กุ้งขาว หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กุ้งแวนนาไม สามารถพบเจอได้ในน่านน้ำหลากหลายทวีปทั่วโลก นิยมนำมาบริโภคเนื้อกันเป็นอย่างมาก

[อ่านเพิ่มเติม]

ปลานิล ว่าด้วยระบบการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลอย่างจริงจังในทุกแขนง ทั้งเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงในกระชัง และการเลี้ยงในบ่อ เป็นขั้นเป็นตอนสำหรับเกษตรกรมือใหม่และถึงขั้นก้าวหน้าสำหรับเกษตรกรผู้คร่ำหวอดในธุรกิจเลี้ยงปลานิล …

[อ่านเพิ่มเติม]

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน

กุ้งฝอยเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก โดยลูกกุ้งฝอยขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายกับลูกกุ้งก้ามกรามมาก แต่มีลักษณะเด่นที่สามารถแยกได้ระหว่างลูกกุ้งก้ามกรามกับลูกกุ้งฝอยคือกรีของกุ้งฝอยจะมีฟันด้าน โดยฟันจะมีไม่เกิน 7 …

[อ่านเพิ่มเติม]

กุ้งก้ามกราม กุ้งน้ำจืดพันธุ์ยอดนิยม

กุ้งก้ามกราม คือ กุ้งน้ำจืดพันธุ์ยอดนิยมของไทย แต่ก่อนเราจะได้ยินเขาเรียกกันว่า กุ้งนาง …

[อ่านเพิ่มเติม]