Tag Archives: ข้าวสาลี

ข้าวสาลี ธัญพืชทางเลือกใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพ

บรรดาผู้รักสุขภาพต่างหันมาให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หนึ่งในอาหารที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คือ ข้าวสาลี ธัญพืชเมืองหนาวที่แม้ว่าเราจะสามารถผลิตได้ในประเทศบ้าง …

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีการปลูกข้าวสาลีหลังนาปี

หลังฤดูกาลทำนาในพื้นที่เกษตรกรรมทางภาคเหนือของไทยเรา ยังมีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตร อุณหภูมิในพื้นที่เริ่มเย็นสบายและกำลังย่างเข้าสู่หน้าหนาว ทำให้มีสภาพอากาศเอื้อต่อการปลูกธัญพืชเมืองหนาวอย่างข้าวสาลีที่ตลาดในประเทศยังมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าวสาลีกลายเป็นพืชที่มีศักยภาพทดแทนการทำนาปรังและเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพราะในรอบหนึ่งฤดูการผลิตต้องการให้น้ำราว …

[อ่านเพิ่มเติม]

เพิ่มรายได้พันล้าน ให้กับเกษตรกร ปอยข้าวสาลี

ประเทศไทยเรานำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก เพราะการปลูกข้าวสาลีสายพันธุ์ต่างชาตินั้นจะเอื้อต่อการปลูกในสภาพอากาศหนาว ขณะที่ประเทศไทยเรามีสภาพอากาศที่อบอุ่นจึงไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก อีกทั้งสภาพดินของพื้นที่ปลูกไม่ได้มีคุณลักษณะเหมือนต่างประเทศ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นอ่อนข้าวสาลี ใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ต้นข้าวสาลีอ่อน คือ ต้นอ่อนแรกผลิของต้นข้าวสาลีทั่วไป ที่เรานำเมล็ดมาเพาะคล้ายถั่วงอกแล้วรอให้เกิดต้นอ่อนอายุราว 1 …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวสาลี ปลูกดีสร้างรายได้

ข้าวสาลีเป็นพืชที่นำไปแปรรูปได้หลายอย่างจึงไม่น่าแปลกใจที่เพื่อนๆ เกษตรกรนิยมปลูกกันเยอะ การปลูกก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับ ขอเพียงเลือกทำเลที่เหมาะสม วิเคราะห์ดินให้ดี

[อ่านเพิ่มเติม]