Tag Archives: ข้าว

ยกระดับข้าวเหนียวเขี้ยวงู เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพาณิชย์

หนึ่งในพันธุ์ข้าวเหนียวที่ได้รับจากวงการอาหารทั่วโลก คือ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สินค้า GI …

[อ่านเพิ่มเติม]

ยกระดับข้าวสังข์หยด ของดีเมืองพัทลุง

ข้าวชื่อดังจากเมืองพัทลุง ข้าวนี้ผลิตได้ที่พัทลุงเท่านั้น ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นหนึ่งในข้าว GI …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวหอมมะลิระยะเม่า ข้าวอัจฉริยะบำรุงสมอง

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในสุขภาพกันอย่างมาก เราอาจได้ยินเรื่องราวของข้าวระยะเม่าหรือข้าวที่ยังอ่อนที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีโภชนาการสูง ในขณะที่ชาวนาจำนวนไม่น้อยยังเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน สวก.เล็งเห็นที่โอกาสในการผลิตข้าวระยะเม่าที่ตอบโจทย์ตลาดผู้รักสุขภาพและยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการปลูกข้าว …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การบริหารจัดการ เทคโนโลยีการปลูกข้าวสมัยใหม่

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนานวัตกรรมโภชนาการจำเพาะบุคคล เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เลือกรับประทานข้าวไทย เพื่อลดระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหาร โดยอาศัยลักษณะจุลชีพในลำไส้และปัญญาประดิษฐ์

ข้าวเป็นอาหารหลักคนไทยและเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม การบริโภคคาร์โบไฮเดรตในปริมาณและชนิดที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและโรคอ้วนลงพุง(metabolic …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเก็บเกี่ยวข้าว

การเก็บเกี่ยวข้าว เป็นกระบวนการหนึ่งสำคัญในการผลิตข้าว โดยกระบวนการเติบโตของเมล็ดข้าว จากหนังสือ “ความรู้เรื่องข้าว” …

[อ่านเพิ่มเติม]

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับวางแผนปลูกข้าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และน่าน

สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น มีพื้นที่แล้งซ้ำซากประมาณ 56 ล้านไร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เทคโนโลยีฐานสำหรับการใช้ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าว (ปีที่ 2)

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ทำให้การจัดลำดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนมของ …

[อ่านเพิ่มเติม]