Tag Archives: ดินเหนียว

ดินเหนียว ใช้ปลูกข้าว ได้ผลผลิตดี

ดิน คือ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ของการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะในการเพาะปลูกพืชไม่ว่าดินจะมีสภาพเป็น …

[อ่านเพิ่มเติม]