Tag Archives: น้ำ

กาลักน้ำ ทำให้ถูกหลักธรรมชาติมีประโยชน์เต็มที่

กาลักน้ำ คือ หลักวิทยาศาสตร์ขั้นต้น เป็นเรื่องของการดึงน้ำจากจุดที่สูงกว่าผ่านท่อหรือสายยาง ลงในจุดที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง

[อ่านเพิ่มเติม]

ธนาคารน้ำใต้ดิน การรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ธนาคารน้ำใต้ดิน ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีพอเพียงกับการทำเกษตรกรรมในช่วงแล้ง เป็นการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้เกิดฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล …

[อ่านเพิ่มเติม]