Tag Archives: น้ำ

ระบบการให้น้ำ เลือกที่ใช่ ให้ประโยชน์

ระบบการให้น้ำ เป็นเรื่องของการวางแผนการรดน้ำสำหรับการทำการเกษตร เพื่อการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด และลดค่าใช้จ่ายในด้านของแรงงานการให้น้ำลงและยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การให้น้ำต้นพืชนั้นช่วยสร้างความชื้นให้เหมาะสมกับชนิดของพืช …

[อ่านเพิ่มเติม]

ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำที่เกษตรกรนิยม

เครื่องสูบน้ำที่มีขายในท้องตลาดอาจจะมีมากมายหลายชนิดแต่ที่มักจะถูกนำมาใช้ทางการเกษตรกันมากคงจะหนีไม่พ้นปั๊มหอยโข่ง รวมถึงท่อพญานาคและระหัดไม้ที่เกษตรกรเรานำมาใช้กันมาก เพราะสามารถสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ ทั้งคลอง คู …

[อ่านเพิ่มเติม]

บูรณาการการป้องกันแก้ปัญหาสาหร่ายและคุณภาพน้ำในเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรตั้งอยู่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างกั้นแม่น้ำลำโดมน้อย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า และยังมีศักยภาพรองในด้านการท่องเที่ยว …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพยากรณ์ฝนความละเอียดสูง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำบางพื้นที่และขาดแคลนน้ำตามฤดูกาล หลายพื้นที่ประสบปัญหาจากอุทกภัยที่มีสาเหตุจากป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธารถูกทำลาย และเมื่อพิจารณาขอบเขตการวิจัยตามกรอบด้านการบริหารจัดการน้ำในแง่ของ Issue …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องจักรกลชลศาสตร์ที่สำคัญต่อการเกษตร

เครื่องปั๊มน้ำ หรือ เครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องจักรกลชลศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเครื่องจักรชนิดนี้จะเปลี่ยนพลังงานกลให้ยกน้ำให้สูงขึ้นและดึงน้ำในท่อให้ไหลได้เร็วขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

คลองไส้ไก่ ระบบชลประทานในแปลงเกษตร

คลองไส้ไก่ คือ คลองขนาดเล็กที่ถูกออกแบบโดยมีลักษณะคล้ายไส้ไก่ที่มีขนาดเล็กและคดเคี้ยว โดยขุดคลองลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทำการเกษตรของเรา เพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำ …

[อ่านเพิ่มเติม]

สระน้ำ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญ

น้ำถือเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่สำคัญและเป็นปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพืชแทบทุกชนิดรวมไปถึงฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ ด้วย โดยในช่วงฤดูฝนนั้น เราอาจจะไม่ค่อยกังวลใจกับเรื่องน้ำท่ามากเท่าไหร่เพราะมีน้ำเพียงพอจากธรรมชาติ

[อ่านเพิ่มเติม]

น้ำบาดาล ต้องเจาะระดับความลึกที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

น้ำบาดาล นับเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับเกษตรกร เพราะถือว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีต้นทุนในการจัดหาต่ำกว่าแหล่งน้ำต่างๆ  เพราะน้ำบาดาลนั้นเป็นน้ำใต้ดินที่แทรกซึมอยู่ทั่วไป โดยมีต้นกำเนิดของน้ำจากฝนและแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่ซึมผ่านชั้นดินลงไปสะสมอยู่ในชั้นดินหรือช่องว่างระหว่างช่องหิน

[อ่านเพิ่มเติม]

กังหันน้ำ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดปัญหาน้ำเสีย

กังหันน้ำ เครื่องจักรกลที่เราพบเห็นได้ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่ผันกระแสน้ำให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลากหลาย โดยทำให้เพลากลางที่ติดตั้งใบพัดไว้เกิดการหมุนไปตามแรงบิดที่ได้รับจากรงดันของน้ำที่ไหลผ่าน ไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำที่ไหลผ่านกังหันตามแนวขนานของแกนเพลาหมุน

[อ่านเพิ่มเติม]