Tag Archives: ปลูกพืช

การปลูกผักปลอดภัย

การปลูกผักอย่างปลอดภัยนั้นได้รับความสนใจกันมากขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพที่เกิดจากการรับประทานอาหารกันมากขึ้น ในบทความนี้จึงจะมาชวนอ่านกันในเรื่องนี้กันให้ลงรายละเอียดกันมากขึ้น ทั้งนี้เนื้อหาทั้งหมดที่นำมาเรียบเรียงจากข้อมูล “คู่มือปลูกผักปลอดสารเคมีและห่างไกลโรคพยาธิ” …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกพืชในเรือนกระจก

การปลูกพืชในเรือนกระจก เป็นวิธีการปลูกพืชแบบใหม่และยั่งยืนที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเราด้วย เพราะการปลูกพืชในโรงเรือนนั้นจะทำให้เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อหารเจริญเติบโตของพืชได้ดีขึ้น ยิ่งควบคุมได้ดีเท่าไรการให้ผลผลิตก็ยิ่งมีคุณภาพและได้ปริมาณมากขึ้นเท่านั้น  ทำให้การปลูกพืชในเรือนกระจกกลายเป็นแนวโน้มของการทำการเกษตรในอนาคต …

[อ่านเพิ่มเติม]

การทำฟาร์ม คืออะไร

หัวใจหลักของการทำฟาร์มคือการเพาะปลูกพืชผลและการเลี้ยงปศุสัตว์  เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยวพืชผล รวมไปจนถึงการจัดการสุขภาพสัตว์และการผลิตผลิตผลจากสัตว์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การจัดการที่ง่ายขึ้น

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการฟาร์มเพาะปลูกตั้งแต่เรื่องดิน การให้น้ำ การดูแลทรงพุ่ม การควบคุมโรค …

[อ่านเพิ่มเติม]

ดินเพาะกล้า เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ดินคือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการทำการเกษตรที่ส่งผลต่อกล้าไม้และต้นพืชที่เราเพาะพันธุ์ เป็นเรื่องที่เกษตรกรมือใหม่และเกษตรกรมืออาชีพทุกรายต้องให้ความสำคัญ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินให้เหมาะสมกับต้นพืชที่เราจะนำมาเพาะ เพราะต้นพืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีในดินที่แตกต่างกันไป ต้นไม้บางชนิดเจริญได้ดีในดินร่วน …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกผักสลัด ปลูกได้หลายวิธี

การปลูกผักสลัดนั้นแม้ว่าจะดูเหมือนไม่ยาก เพราะมีระยะเวลาในการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างสั้น ทั้งผักกาดหอม กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค …

[อ่านเพิ่มเติม]

การรดน้ำต้นไม้ เทคนิคเล็ก ๆ ที่ต้องใส่ใจ

การปลูกเพาะพันธุ์พืชนั้น นอกจากหมั่นดูแลพืชโดยการใส่ปุ๋ยให้อาหารและแร่ธาตุกับพืช เพื่อช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้ว น้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของพืช เพราะน้ำมีส่วนช่วยในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงของพืช

[อ่านเพิ่มเติม]

โรงเรือนปลูกผัก กับการจัดการฟาร์ม

โรงเรือนปลูกผัก ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฟาร์มพืชผัก ที่มีการนำการวางแผนงานมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม แต่ก่อนเราต่างคิดว่าโรงเรือนนั้นเหมาะสำหรับประเทศเมืองหนาว ที่จะต้องมีโรงเรือนเพื่อให้ความอบอุ่นและคลุมบังลมหนาวและหิมะ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกพริก ให้ได้ผลดีต้องรู้ลึกรู้จริง

การปลูกพริก โดยทั่วไปนั้นมีอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือการปลูกเอาไว้เป็นพืชผักสวนครัวทานกันเองที่บ้านซึ่งเป็นเรื่องง่าย

[อ่านเพิ่มเติม]