Tag Archives: สมุนไพรพื้นบ้าน

เบญกานี ตำรับยาไทยต้านอักเสบ

แม้เราจะใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมาช้านาน แต่จะดีกว่านี้มากหากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้มาจากสมุนไพรจะมีการยืนยันด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจยิ่งขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนากระบวนการหมักสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคพืช

โรคและแมลงศัตรูพืชในภาคการเกษตรสร้างความเสียหายนับแสนล้านบาทต่อปี ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจำนวนมาก การใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงและสร้างปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าลิ้นงู สมุนไพรมากประโยชน์

หญ้าลิ้นงู ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Flat-Top Mille Graines …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นธรณีสาร หนึ่งในสมุนไพรพื้นบ้าน

ต้นธรณีสาร หรืออาจจะได้ยินหลายคนเรียกว่า ว่านธรณีสาร เป็นไม้ที่นิยมปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัย ยิ่งต้นไม้เติบโตได้ดีจะยิ่งทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน …

[อ่านเพิ่มเติม]

มะแว้ง สมุนไพรใกล้ตัว

มะแว้งเป็นพืชสมุนไพร ที่มีทั้งมะแว้งต้นและมะแว้งเครือ สำหรับมะแว้งต้นนั้น พบได้ทั่วไปในประเทศอินเดียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็ก …

[อ่านเพิ่มเติม]

โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรสำหรับท่านชาย

โด่ไม่รู้ล้ม คือสมุนไพรที่คนโบราณมีความเชื่อว่ามีสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศให้แก่เพศชาย แค่เพียงชื่อของพืชสมุนไพรชิดนี้ฟังเพียงครั้งเดียวก็จำชื่อได้ เหตุที่ชื่อนี้อาจเป็นเพราะว่าพืชชนิดนี้มีดอกที่ชูก้านช่อตั้งตรง ไม่ยอมล้มลงแม้ว่าต้นจะตายไปแล้วก็ตาม …

[อ่านเพิ่มเติม]

ยอ ไม้ชื่อมงคล เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพร

ยอ หรือ ต้นยอ ใบยอ ลูกยอ

[อ่านเพิ่มเติม]

สาบเสือ สมุนไพรสรรพคุณดี ทำไมจึงถูกจัดเป็น วัตถุอันตราย ?

สาบเสือ ถือเป็นวัชพืช ชนิดหนึ่งที่ขึ้นง่าย ตายยาก ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

[อ่านเพิ่มเติม]

เหงือกปลาหมอ สมุนไพรริมน้ำ

เหงือกปลาหมอ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า สมุนไพรริมน้ำ เพราะเป็นพืชสมุนไพรที่พบเจอได้ง่ายในบริเวณริมน้ำหรือบริเวณที่เป็นป่าชายเลน

[อ่านเพิ่มเติม]