Tag Archives: สัตว์ปีก

ไก่พื้นเมือง ไก่ไทยหลายสายพันธุ์

ไก่พื้นเมือง เป็นไก่ที่คนไทยเราเลี้ยงกันมายาวนานตามวิถีเกษตรกรรมครัวเรือน แต่เดิมนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อเก็บผลผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน โดยปล่อยให้ไก่ออกคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเองเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เริ่มต้นจากการคัดเลือกลักษณะพ่อแม่พันธุ์

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนไทยเรามายาวนาน โดยแต่เดิมนั้นจะมีการเลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป เพื่อเก็บเกี่ยวไข่ไว้รับประทานในบ้านหรือนำเนื้อไก่มาเป้นอาหารบริโภค แต่ในยุคปัจจุบันไก่พื้นเมืองกลายเป็นสินค้าที่ขายได้ราคาดี จึงมีวิถีการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าเกิดขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงไก่ไข่ไฮเอนด์

การเลี้ยงไก่ไข่แบบไฮเอนด์ คือ การเลี้ยงไก่เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพสูง บทความนี้จะเป็นบทความที่สรุปข้อมูลจากคู่มือการเลี้ยงไก่ไข่ระบบปล่อยอิสระและอินทรีย์ ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]

การอนุบาลลูกไก่ ปฐมบทแห่งการเลี้ยงไก่

การอนุบาลลูกไก่ คือ การเลี้ยงดูลูกไก่แรกเกิด หากเป็นการเลี้ยงไก่ในจำนวนไม่มาก มักจะให้แม่ไก่ทำหน้าที่ดูแลลูกเจี๊ยบกันเอง …

[อ่านเพิ่มเติม]

เป็ดบาบารี่ โตเร็ว น้ำหนักดี

เป็ดบาบารี่ เป็นหนึ่งในพันธุ์เป็ดเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในตลาดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพของเป็ดพันธุ์เนื้อชนิดนี้ ปัจจุบันได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานในการนำมาเลี้ยงทั้งเพื่อเก็บไข่เป็ดไว้บริโภค นำมูลเป็ดมาใช้เป็นอาหารปลา และยังสามารถเลี้ยงเพื่อนำเนื้อไปจำหน่ายอีกด้วย…

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหาร และการให้อาหารไก่ไข่

อาหารและการให้อาหารไก่ไข่ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก  ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ได้คุณภาพนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงพันธุ์ไก่ที่นำมาเลี้ยงแล้ว …

[อ่านเพิ่มเติม]

เป็ดเทศ เลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เป็ดเทศ  เป็นเป็ดพันธุ์เนื้อพื้นเมือง ที่สามารถเลี้ยงไว้ขายเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือขายเนื้อเป็ดเพื่อใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ได้ โดยปัจจุบันตลาดยังอ้าแขนรับผลผลิตอยู่มาก และยังเป็นการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ลงทุนไม่สูงนักอีกด้วย

[อ่านเพิ่มเติม]

เป็ดไข่ เลี้ยงง่ายกว่าที่คิด

เป็ดไข่ ถูกนำมาเลี้ยงเพื่อให้ผลผลิตแก่เกษตรกรไทยเรามานานแล้ว เพราะเป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ยิ่งเป็นช่วงหลังฤดูเกี่ยวข้าว เป็ดจะเดินไปหาข้าวที่หล่นบนทุ่งนากินได้เอง

[อ่านเพิ่มเติม]

เล้าไก่ เรื่องใหญ่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

 เล้าไก่ คือโรงเรือนหรือคอกสำหรับไก่ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับปริมาณไก่ที่เราเลี้ยง ส่วนความยากง่ายในการก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณและแผนการเลี้ยงของเราครับ

[อ่านเพิ่มเติม]