Tag Archives: หมู

การพัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ร้ายแรงสำหรับสุกร เป็นโรคติดต่อละส่งผลกระทบต่อสัตว์ในตระกูลสุกร เป็นปัญหาใหญ่ในหลายๆ แห่งทั่วโลก รวมถึงแอฟริกา …

[อ่านเพิ่มเติม]

พันธุ์หมูที่นิยมเลี้ยง หลายตัวเลือกตอบโจทย์ผู้เลี้ยง

ก่อนที่จะลงมือทำฟาร์มหมู สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ จะเลี้ยงหมูพันธุ์ไหนกันดีและพันธุ์หมูที่เขานิยมเลี้ยงกันนั้นมีพันธุ์อะไรกันบ้าง ซึ่งหากข้อมูลจากทั่วโลกและในไทยเราแล้ว จะพบว่าหมูพันธุ์แลนด์เรซ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การประเมินและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสัมผัสเชื้อดื้อยาจากการบริโภคเนื้อสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบคทีเรียดื้อยาเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลก การใช้ยาต้านจุลชีพในปศุสัตว์อาจทำให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาและแพร่กระจายแบคทีเรียดังกล่าว โดยอาจเป็นแบคทีเรียก่อโรคหรือเก็บกักตัวระบุการดื้อยาที่ถ่ายทอดไปยังแบคทีเรียก่อโรคได้และอาจปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ ท้ายที่สุดผู้บริโภคอาจได้รับแบคทีเรียเหล่านี้จากการบริโภคเนื้อสัตว์ และส่งผลให้เกิดการอุบัติของแบคทีเรียดื้อยาในกลุ่ม …

[อ่านเพิ่มเติม]

หมูป่า สามารถเลี้ยงได้

หมูป่าเป็นสัตว์ป่าที่มักจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำในบริเวณที่มีโคลนตม สามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น เพราะหมูป่าเป็นหมูที่ชอบนอนแช่โคลนตมเพื่อคลายความร้อนในช่วงเวลากลางวัน ในบ้านเรานั้นมีหมูป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนไม่มากนัก จนในปัจจุบันได้มีการนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของหมูป่ามาเพาะเลี้ยงไว้เพื่อแปรรูปเป็นเนื้อหมูป่า

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงหมู สัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้

การเลี้ยงหมูเนื้อ หรือ หมูขุนของเพื่อนๆ เกษตรกร มีการเลี้ยงกันมาอย่างยาวนานแล้ว

[อ่านเพิ่มเติม]