Tag Archives: อาหารสัตว์

“ความสำคัญอาหารโคนม ที่เกษตรกรควรรู้

การเสวนาเรื่องอาหารโคนม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยมอย่างโคนม ที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงยังคงคำนวนสูตรอาหารตามความต้องการโภชนะที่มีการใช้ในต่างประเทศ ที่มีสภาพการเลี้ยงและแหล่งของอาหารแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตน้ำนมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยให้เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ใช้บดอัดอาหารให้แก่สัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในฟาร์มกันอย่างกว้างขวาง เพราะเราต่างรู้ดีว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วอาหารสัตว์ ผลิตเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้

พืชอาหารสัตว์ที่เรารู้จักกันนั้นมีมากมายหลายชนิด ทั้งพืชประเภทหญ้า ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชตระกูลถั่วนั้นมักจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารหยาบที่สำคัญเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารประเภทโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง …

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหารกบ ปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพกบ

อาหารกบ คือ ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงกบ ซึ่งกลายเป็นอาชีพที่เกษตรกรหลายท่านให้ความสนใจและหันมาประกอบเป็นอาชีพทางเลือกมากขึ้น เพราะกบตามแหล่งธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้าเลี้ยงวัว หนึ่งในอาหารสำคัญของวัว

หญ้าจัดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงวัว ที่เจ้าของฟาร์มวัวหลายแห่งยังไม่ได้ให้ความใส่ใจเท่าที่ควร ทั้งที่หญ้าเป็นพืชที่ต้องการการบำรุงและดูแลไม่น้อยเช่นกัน เพราะนบวันหญ้าตามธรรมชาติที่โภชนะเหมาะสมแก่การเลี้ยงวัวนั้น จำเป็นที่จะต้องปลูกขึ้นมา …

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหารปลานิล ต้องมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม

อาหารปลานิล ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลที่นับว่าเป็นปลาที่นิยมของตลาด มีผู้เพาะเลี้ยงกระจายไปทั่วประเทศไทย เพราะเป็นพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เลี้ยงเป็นอาชีพมานานหลายสิบปีแล้ว โดยทั้งนี้การเลี้ยงปลาชนิดนี้สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อและในกระชัง …

[อ่านเพิ่มเติม]

หญ้ามูลาโต้ ใช้เป็นอาหารสัตว์

หญ้ามูลาโต้ เป็นหญ้าที่ถูกนำเข้ามาเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ก่อนหน้านั้นเกษตรกรมักจะปลูกหญ้ารูซี่ไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ แต่พบว่าหญ้ารูซี่นั้นเป็นหญ้าที่ไม่ทนแล้ง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีระยะเวลายาวนานมาก …

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหารปลาดุก ควรมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม

อาหาร คือ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงปลาดุกให้เจริญเติบโตได้เต็มที่ และยังถือว่าเป็นส่วนที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงต้องใช้เงินทุนในสัดส่วนที่สูงสำหรับซื้อหาอาหารมาเลี้ยงปลา เพระต้องให้ปลาได้รับโภชนาการครบและดี …

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหาร และการให้อาหารไก่ไข่

อาหารและการให้อาหารไก่ไข่ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก  ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ได้คุณภาพนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงพันธุ์ไก่ที่นำมาเลี้ยงแล้ว …

[อ่านเพิ่มเติม]