Tag Archives: แปะเชียง

แปะเชียง ชีวภัณฑ์ใกล้ตัว

แปะเชียง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชีย เพราะมีภูมิอากาศอุ่น เจริญเติบโตในบริเวณที่อยู่ใกล้กับโคลน หรือบริเวณแหล่งน้ำต่าง

[อ่านเพิ่มเติม]