Tag Archives: ไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง ไก่ไทยหลายสายพันธุ์

ไก่พื้นเมือง เป็นไก่ที่คนไทยเราเลี้ยงกันมายาวนานตามวิถีเกษตรกรรมครัวเรือน แต่เดิมนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อเก็บผลผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน โดยปล่อยให้ไก่ออกคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเองเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เริ่มต้นจากการคัดเลือกลักษณะพ่อแม่พันธุ์

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนไทยเรามายาวนาน โดยแต่เดิมนั้นจะมีการเลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป เพื่อเก็บเกี่ยวไข่ไว้รับประทานในบ้านหรือนำเนื้อไก่มาเป้นอาหารบริโภค แต่ในยุคปัจจุบันไก่พื้นเมืองกลายเป็นสินค้าที่ขายได้ราคาดี จึงมีวิถีการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าเกิดขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]