Tag Archives: ไก่

ไก่พื้นเมือง ไก่ไทยหลายสายพันธุ์

ไก่พื้นเมือง เป็นไก่ที่คนไทยเราเลี้ยงกันมายาวนานตามวิถีเกษตรกรรมครัวเรือน แต่เดิมนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อเก็บผลผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน โดยปล่อยให้ไก่ออกคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเองเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เริ่มต้นจากการคัดเลือกลักษณะพ่อแม่พันธุ์

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนไทยเรามายาวนาน โดยแต่เดิมนั้นจะมีการเลี้ยงกันตามบ้านเรือนทั่วไป เพื่อเก็บเกี่ยวไข่ไว้รับประทานในบ้านหรือนำเนื้อไก่มาเป้นอาหารบริโภค แต่ในยุคปัจจุบันไก่พื้นเมืองกลายเป็นสินค้าที่ขายได้ราคาดี จึงมีวิถีการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าเกิดขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงไก่ไข่ไฮเอนด์

การเลี้ยงไก่ไข่แบบไฮเอนด์ คือ การเลี้ยงไก่เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพสูง บทความนี้จะเป็นบทความที่สรุปข้อมูลจากคู่มือการเลี้ยงไก่ไข่ระบบปล่อยอิสระและอินทรีย์ ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]

การอนุบาลลูกไก่ ปฐมบทแห่งการเลี้ยงไก่

การอนุบาลลูกไก่ คือ การเลี้ยงดูลูกไก่แรกเกิด หากเป็นการเลี้ยงไก่ในจำนวนไม่มาก มักจะให้แม่ไก่ทำหน้าที่ดูแลลูกเจี๊ยบกันเอง …

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหาร และการให้อาหารไก่ไข่

อาหารและการให้อาหารไก่ไข่ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก  ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ได้คุณภาพนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงพันธุ์ไก่ที่นำมาเลี้ยงแล้ว …

[อ่านเพิ่มเติม]

อาหารไก่ เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

อาหารไก่ นับเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนเกือบร้อยละ 60-70 ของต้นทุนการเลี้ยงไก่ โดยเฉพาะไก่ไข่

[อ่านเพิ่มเติม]

เล้าไก่ เรื่องใหญ่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

 เล้าไก่ คือโรงเรือนหรือคอกสำหรับไก่ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับปริมาณไก่ที่เราเลี้ยง ส่วนความยากง่ายในการก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณและแผนการเลี้ยงของเราครับ

[อ่านเพิ่มเติม]

ไก่สวยงาม ที่กำลังมาแรง แต่ถ้าคิดจะแซงไก่แจ้คงอีกนาน

หากพูดถึง แวดวงการเลี้ยงไก่สวยงามในประเทศไทย คนส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นชินกับไก่แจ้และไก่ชน ก่อนเป็นอันดับแรก ๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ไก่บ้าน หายาก รสชาติดี

ไก่บ้านนั้นเป็นพันธุ์ไก่ที่มาจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย นิยมเลี้ยงไว้ตามบ้านเพื่อนำมารับประทานเป็นอาหาร และแพร่พันธุ์มายังประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงไก่บ้านกันเพื่อบริโภคเนื้อและไข่ บ้างก็เอาไว้ขายด้วย แต่หลายบ้านมักจะเลี้ยงไว้โดยวิธีปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติตลอดเวลา …

[อ่านเพิ่มเติม]