Category Archives: อื่น ๆ

ฮอร์โมนไข่ ของที่ต้องมีสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์

ฮอร์โมนไข่ นับเป็นหนึ่งในของที่ต้องมีสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์  เพราะเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมไม่ต้องหมักให้ซับซ้อนกินเวลา กินพื้นที่ แต่ให้ธาตุอาหารสมบูรณ์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เกษตรพอเพียง เพื่อเศรษฐกิจแบบเพียงพอ

เกษตรพอเพียง คือการทำเกษตรกรรมโดยน้อมนำเอาพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้

[อ่านเพิ่มเติม]

รถเกี่ยวข้าว เครื่องจักรสำหรับชาวนา

รถเกี่ยวข้าวคือเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งแต่ก่อนเราจะใช้วิธีการเกี่ยวข้าวด้วยมือ โดยการลงแขกช่วยกัน …

[อ่านเพิ่มเติม]

เกษตรทฤษฎีใหม่ คืออะไร ทำอย่างไร ใครรู้บ้าง

คงคุ้นหูกันมามากกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พวกเราชาวไทยน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตจริง แต่พอพูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่หลายคนอาจจะเคยผ่านหู …

[อ่านเพิ่มเติม]

ด่างทับทิม

ด่างทับทิม คือสารเคมีที่มีลักษณะเป็นผลึกคริสตัลเล็กๆ สีม่วง เมื่อนำมาละลายในน้ำแล้ว น้ำจะมีสีออกชมพูเข้มจนถึงม่วงเข้ม …

[อ่านเพิ่มเติม]

รถไถเดินตาม เครื่องจักรกลสำคัญทางการเกษตร

รถไถเดินตาม นับเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตร ที่เราคุ้นเคยกันมานาน ในยุคก่อนต้องถือว่า เป็น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ดอกปีบ ดอกไม้มากสรรพคุณ

ดอกปีบ คือดอกไม้ของต้นกาสะลอง บ้างก็เรียกว่าต้นปีบ ต้นไม้ชนิดนี้จัดเป็นต้นไม้พันธุ์สูง มีดอกเล็กๆ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เพลี้ย เรื่องน่าเพลียของเกษตรกร

อาจจะเพราะชื่อ “เพลี้ย” เลยทำให้ตัดไม้โทออกไปจะรู้สึกเพลียใจได้ง่ายๆ เพราะเจ้าแมลงตัวจิ๋ว ปากจู๋ …

[อ่านเพิ่มเติม]

รถไถนา สารพัดประโยชน์

รถไถนาเป็นรถที่ถูกนำมาในการเกษตรมาช้านาน เริ่มจากการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการไถปรับหน้าดิน พรวนดิน แต่ยิ่งนับวันก็มีการเสริมประโยชน์เข้ามา ไม่ว่าจะเป็น …

[อ่านเพิ่มเติม]