Tag Archives: จิ้งหรีด

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านมะค่า จังหวัดมหาสารคาม นอกจากทำนาเป็นหลักแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตออกไปขายสร้างรายได้ทุกวัน …

[อ่านเพิ่มเติม]

จิ้งหรีด แมลงตัวเล็กมากโปรตีน

จิ้งหรีด เป็นแมลงในวงศ์ Gryllidae ซึ่งมีแมลงหลายชนิดรวมกันราว 2,400 …

[อ่านเพิ่มเติม]

เลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์

กระแสการเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มเพื่อนๆ เกษตรกรในบ้านเรา หลังจากที่ได้รับรู้กันว่าจิ้งหรีดเป็นแมลงที่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอด และ “แมลงกินได้” …

[อ่านเพิ่มเติม]