Tag Archives: วัว

ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย

การเลี้ยงโคนมเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน โดยรัฐบาลเริ่มให้ความสำคัญอุตสาหกรรมนี้อย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2514 ด้วยการจัดตั้ง …

[อ่านเพิ่มเติม]

พันธุ์โคนมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเกษตรกรจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่หันมาเลี้ยงโคนมเป็นธุรกิจ  โคนมเป็นแหล่งผลิตนมที่สำคัญของประเทศไทย …

[อ่านเพิ่มเติม]

ยาถ่ายพยาธิวัว

ยาถ่ายพยาธิมีความสำคัญในการกำจัดพยาธิทางเดินอาหารในวัว เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจากพยาธิ ไม่ว่าจะเป็นพยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด …

[อ่านเพิ่มเติม]

วัวบรามัน วัวสายพันธุ์ดี

วัวบรามัน เป็นภาษาพูดที่เราใช้เรียกโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน ซึ่งเป็นวัวตระกูลเมืองร้อน ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย แต่ทางอเมริกาได้นำสายพันธุ์นี้ไปปรับปรุงพันธุ์ต่อยอดเป็นพันธุ์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงโคนม

โคนม ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงและมีการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเรามาช้านาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการผลิตนมโคเพื่อใช้บริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ …

[อ่านเพิ่มเติม]

โคเนื้อสัตว์เศรษฐกิจ

โคเนื้อ นับว่าเป็นสัตว์ที่สร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้อย่างมหาศาล นอกจากการเลี้ยงโคจะสามารถเลี้ยงไว้ใช้งานได้แล้ว ยังเลี้ยงไว้ขุนเพื่อนำเนื้อโคไปขายได้อีกด้วย ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้อีกมากมาย …

[อ่านเพิ่มเติม]

โคนม เลี้ยงคน

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูงขึ้น หากเทียบกับในอดีต เพราะนมโคและสินค้าแปรรูปจากนมโคกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง …

[อ่านเพิ่มเติม]