Tag Archives: ศัตรูพืช

วิธีกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชตัวร้าย

วัชพืชคือพืชพันธุ์ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่รกร้างรวมทั้งพื้นที่แปลงเกษตรกรรม โดยส่งผลให้พืชเกษตรกรรมที่ปลูกกันไว้นั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะถูกวัชพืชแย่งอาหาร น้ำหรือปุ๋ยที่คอยบำรุงพืชที่เราปลูกไว้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เพลี้ยไฟ กับการควบคุมด้วยชีววิธี

เพลี้ยไฟ แมลงที่มีอยู่ในระบบนิเวศ มีประโยชน์ในการช่วยผสมเกสรพืชผลบางชนิดเช่น ปาล์มน้ำมันและมังคุด และยังเป็นตัวห้ำที่ช่วยทำลายไรบางชนิด

[อ่านเพิ่มเติม]

หอยทาก กับการกำจัดด้วยชีววิธีง่าย ๆ

หอยทากเป็นสัตว์ที่พบได้โดยทั่วไปในประเทศไทยโดยเฉพาะตามแนวเขาหินปูน โดยมีวิวัฒนาการจากการอาศัยอยู่ในน้ำแล้วพัฒนาจนสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่บนบกได้ หอยทากที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักเป็นหอยทากแอฟริกันที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้กลายเป็นสัตว์ที่สร้างความเสียหายต่อพืชผักและผลผลิตของเกษตรกร …

[อ่านเพิ่มเติม]

หนอนผีเสื้อ ศัตรูพืชตัวร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ เป็นศัตรูพืชร้ายแรงระดับโลกอีกตัวหนึ่งในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา

[อ่านเพิ่มเติม]

ตั๊กแตน พลิกศัตรูพืชเป็นอาหารเลี้ยงโลก

ตั๊กแตน ศัตรูพืชจอมกระโดดที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ  เข้าทำลายและระบาดในพืชไร่ทั้งหน้าแล้งและหน้าหนาว ตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิต

[อ่านเพิ่มเติม]

กระรอก ตัวป่วน กวนผลผลิต

กระรอก สัตว์ตัวเล็กเลี้ยงลูกด้วยนม เคลื่อนไหวรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง มีขนปุยนุ่มคลุมทั้งตัว

[อ่านเพิ่มเติม]

แมลงวันทอง ศัตรูพืชตัวร้าย

แมลงวันทองเป็นแมลงที่ชอบอาศัยอยู่ตามสวนตามไร่หรือในบริเวณที่มีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่  เพื่อที่จะเจาะกินเนื้อของผักผลไม้เป็นอาหาร ทำให้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ถึงขั้นที่ทางฝั่งสหภาพยุโรปสั่งห้ามไม่รับผักผลไม้นำเข้าจากไทย เพราะมีการตรวจพบศัตรูพืชตัวร้ายอย่างแมลงวันทอง …

[อ่านเพิ่มเติม]

มอดร้ายศัตรูพืช

มอดศัตรูพืชนั้นเป็นสัตว์ตัวเล็กที่พวกเรานั้นคงรู้จักกันดี เพราะเจ้ามอดแต่ล่ะชนิดนั้น มีมาตั้งแต่เวลาช้านานอยู่คู่กับพืชพันธุ์ต่าง ๆ ของเรา

[อ่านเพิ่มเติม]

ด้วงมะพร้าว แมลงสร้างรายได้

ด้วงมะพร้าว หรือด้วงสาคู จัดเป็นหนึ่งในแมลงทานได้ครับ ที่คนต่างชาติเรียกกันว่า Edible

[อ่านเพิ่มเติม]