Tag Archives: ศัตรูพืช

เพลี้ย เรื่องน่าเพลียของเกษตรกร

อาจจะเพราะชื่อ “เพลี้ย” เลยทำให้ตัดไม้โทออกไปจะรู้สึกเพลียใจได้ง่ายๆ เพราะเจ้าแมลงตัวจิ๋ว ปากจู๋ …

[อ่านเพิ่มเติม]