Tag Archives: ศัตรูพืช

หนอนกระทู้

หนอนกระทู้ คือ ตัวหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง มีความหลากหลายของแต่ละชนิดและสายพันธุ์ เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจทั้งพืชสวนและพืชไร่

[อ่านเพิ่มเติม]

เพลี้ยจักจั่น แมลงร้ายช่วงฝนแล้ง

เพลี้ยจักจั่น เป็นหนึ่งในแมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายพืชผลของเราโดยตรงและยังเป็นพาหะนำโรคและเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ มาสู่ต้นพืช พบการระบาดในเขตเกษตรกรรมภายในทวีปเอเชียมาช้านาน

[อ่านเพิ่มเติม]

วิธีกำจัดแมลงหวี่

การกำจัดแมลงหวี่นั้น มีด้วยกันหลายวิธี แต่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องการกำจัด เราต้องทำความเข้าใจเรื่องของแมลงหวี่กันก่อนว่า แมลงหวี่นั้นเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตเพียง

[อ่านเพิ่มเติม]

หนอนแก้ว แมลงที่ต้องป้องกัน

หนอนแก้ว คือ หนอนที่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อหัวกะโหลก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของเพื่อนๆ เกษตรกรไม่น้อยเลยครับ

[อ่านเพิ่มเติม]

ศัตรูพืช เรื่องที่ต้องปราบ

ศัตรูพืช แค่ได้ยินคำนี้ เพื่อนๆ เกษตรกรทั้งหลายก็คงถอนหายใจตามๆ กันไป

[อ่านเพิ่มเติม]

แมลงหวี่ขาว ศัตรูตัวฉกาจ

แมลงหวี่ขาว คือแมลงศัตรูพืชที่มักเข้าทำลายผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่างพริก มะเขือเทศ

[อ่านเพิ่มเติม]

จักจั่น เพลี้ย เพลียใจ

จักจั่น คือ ชื่อของเพลี้ยชนิดหนึ่ง ที่เป็นศัตรูพืชผลต่างๆ โดยมีเพลี้ยจักจั่นที่แตกต่างกันไป

[อ่านเพิ่มเติม]

เพลี้ยอ่อน จิ๋วแต่เจ็บปวด

เพลี้ยอ่อน หนึ่งในแมลงพาหะตัวร้ายที่แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่พืชผักและทำลายด้วยตัวมันเองได้ ซึ่งเพลี้ยอ่อนมีกระจายไปทั่วโลกมากกว่า 4,000 ชนิด

[อ่านเพิ่มเติม]

เพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชตัวร้าย

เพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชตัวเล็กที่ชอบแอบอิงอยู่ตามต้นพืชหรือใบพืช ชอบอยู่ด้วยกันเป็นฝูง ทำให้สร้างความเสียหายให้กับพืชผลไปไม่น้อย เพลี้ยแป้งนั้นจะมีลักษณะสีขาวเพราะมีขี้ผึ้งเคลือบผิวไว้ …

[อ่านเพิ่มเติม]