Tag Archives: แมลง

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านมะค่า จังหวัดมหาสารคาม นอกจากทำนาเป็นหลักแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตออกไปขายสร้างรายได้ทุกวัน …

[อ่านเพิ่มเติม]

การขยายพันธุ์ผึ้งโพรงไทยลูกผสมเพื่อการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่แล้ง จังหวัดพะเยา

การเลี้ยงผึ้งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก เพราะมีการพัฒนาวิธีการเลี้ยงผึ้งที่ช่วยให้สามารถสร้างรวงรังหลายชั้น (Multiple comb nest …

[อ่านเพิ่มเติม]

จิ้งหรีด แมลงตัวเล็กมากโปรตีน

จิ้งหรีด เป็นแมลงในวงศ์ Gryllidae ซึ่งมีแมลงหลายชนิดรวมกันราว 2,400 …

[อ่านเพิ่มเติม]

เลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์

กระแสการเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มเพื่อนๆ เกษตรกรในบ้านเรา หลังจากที่ได้รับรู้กันว่าจิ้งหรีดเป็นแมลงที่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอด และ “แมลงกินได้” …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงผึ้งในสวนลำไย

การเลี้ยงผึ้ง ได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงอย่างจริงจังมาตั้งแต่ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงผึ้งมากกว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

แมลงกับความสำคัญทางระบบนิเวศ

แมลงมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เพราะแมลงเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก มีมากกว่าล้านสายพันธุ์ และคาดว่าอาจจะมีจำนวนที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้อีกมากถึง 30 …

[อ่านเพิ่มเติม]

การพัฒนาระบบเตือนภัยการเข้าทำลายของผีเสื้อหนอนกระทู้ผักโดยใช้เทคนิคการตรวจจับด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์

แมลงศัตรูพืชยังคงเป็นปัญหาหลักในการเพาะปลูกทั่วโลก ศัตรูพืชเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพืชผล ทำให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรสูญเสียรายได้และอาจส่งผลกระทบจนถึงระดับเศรษฐกิจ ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและพืชผลแต่ละชนิด …

[อ่านเพิ่มเติม]

แมลงกินได้ แหล่งอาหารที่น่าสนใจ

แมลงกินได้เป็นสิ่งที่คนไทยเราคุ้นชินกันมานานมาก โดยในอดีตจะมีการจับแมลงตามธรรมชาติมาประกอบเป็นเมนูเพื่อรับประทานกัน จวบจนปัจจุบันที่จะพบรถเข็นขายอาหารที่เต็มไปด้วยเมนูแมลงต่างๆ ทอดใส่ถาดเพื่อรอให้ผู้บริโภคมาสั่งซื้อตามริมฟุตบาธในหลายสถานที่ชุมชนแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ที่น่าสนใจก็คือแมลงจัดเป็นสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุดและมีจำนวนชนิดมากมาย …

[อ่านเพิ่มเติม]

ด้วงเต่าแตง แมลงร้ายที่ต้องระวัง

ด้วงเต่าแตง แมลงศัตรูตัวร้ายที่พี่น้องชาวสวนแตงต่างส่ายหัว เพราะเป็นแมลงที่ก่อกวนต้นแตงจนเกิดผลกระทบต่อผลผลิตผลผลิต ด้วงเต่าจัดอยู่ในกลุ่มแมลงปีกแข็งที่โดยทั่วไปภาอังกฤษจะเรียกว่า Lady …

[อ่านเพิ่มเติม]