การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่มนุษย์ใช้พืชขิงเพื่อประโยชน์มากมาย พืชเหล่านี้นิยมนำมาประกอบอาหารและใช้เป็นเครื่องเทศ  เช่น ขิง (Zingiber …

การพัฒนากระบวนการหมักสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคพืช

โรคและแมลงศัตรูพืชในภาคการเกษตรสร้างความเสียหายนับแสนล้านบาทต่อปี ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจำนวนมาก การใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงและสร้างปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร …

แพลตฟอร์มการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการเกษตรด้วยโมบายคลาวด์คอมพิวติง

การบริหารจัดการน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (O2.7/KR2.7.4) กระบวนการผลิตทางการเกษตรพึ่งพาทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมาก ทำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในทุกภาคส่วน เพื่อจัดการกับปัญหานี้ …

กล้วยไม้ตัดดอก ไม้ดอกเศรษฐกิจของไทย

กล้วยไม้ตัดดอก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ดอกที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศไทย แม้ว่าในอดีตนั้นการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จะถูกจัดให้เป็นไม้เฉพาะสำหรับแฟนตัวยงที่มีความสนใจในดอกกล้วยไม้สวยงาม กล้วยไม้ธรรมชาติ ที่มักจะพบได้มากกว่าพันชนิด …

สมุนไพรไทย เทรนด์ไกลตลาดนอก

คำว่าสมุนไพรที่เรามักคุ้นหู ชินตากันมาช้านาน รับประทานกันจนแทบจะจดจำชื่อและลักษณะแทบจะไม่ไหว มีประโยชน์ทั้งในแง่สรรพคุณทางยา เป็นเครื่องเทศชูรส …

ต้นทองหลาง

ต้นทองหลาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Erythrina variegata Linn. …

ลูกเดือย ธัญพืชมากประโยชน์

ลูกเดือย  พืชธัญพืชที่มีขนาดใหญ่กว่าข้าวโพด ลักษณะทางกายภาพของลูกเดือยจะมีเม็ดสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีลักษณะเป็นรูปกลมและมีลายโค้งเล็กน้อยบนผิวภายนอกเปลือกเมล็ด ส่วนภายในเป็นสีขาวและมีเนื้อเมล็ด …

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน กำลังเป็นส่วนผสมขนมอบที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และมีตลาดที่ขยายตัวมากขึ้นเมื่อผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ที่จริงแล้วคำว่างาขี้ม้อนนั้นจะใช้กันมากในบริเวณทางเหนือ …

การใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตร

ภาคการเกษตรกรรมถือเป็นภาคการผลิตที่สำคัญสำหรับความมั่นคงอาหารทั่วโลก ในประเทศไทยเรานั้นได้เริ่มนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในภาคการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เราจะพบว่าแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เคยมีราคาสูงลิบลิ่วแทบจะจับต้องไม่ได้ในอดีต กลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถซื้อหาได้ในราคาที่พร้อมจ่ายมากขึ้น …