ชุมชนฅน ป่า เหมี้ยง

แม่กำปองแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากมีมุมคลาสสิคให้เราถ่ายภาพสวยๆ และวิถีชีวิต slow life …

กล้วยเตี้ย สู้วาตภัย

ถ้าพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรคู่เมืองกำแพงเพชร ก็คงจะหนีไม่พ้นกล้วยไข่เป็นแน่แท้ แต่รู้ไหมว่าจากเดิมที่กำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ถึงสี่หมื่นไร่ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ปลูกราวสามพันไร่เท่านั้น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรปลูกน้อยลงเพราะความเสียหายที่ต้องประสบพบเจอจากพายุฤดูร้อน …

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ …

ปูม้า สัตว์เศรษฐกิจ ที่ต้องฟื้นฟู

ปูม้าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไทยเราผลิตเพื่อส่งออกไปยังคู่ค้าต่างประเทศจำนวนมากและเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีปริมาณน้อยลงและไม่มีการฟื้นฟูจำนวนทรัพยากรกลับสู่ธรรมชาติ ที่ผ่านมา สวก.ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการประมงยั่งยืน จนทำให้ประเทศไทยได้รับการประเมินเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าตามมาตรฐานสากลแบบก้าวกระโดดจากระดับ C …

ความมั่นคงทรัพยากรทางทะเล ประมงยั่งยืน

เชิญชมการรายการ ARDA talk ในตอนที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงทรัพยากรทางทะเลและการทำประมงยั่งยืนในประเทศไทย ที่จะมาเล่าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล …

กากถั่วเหลือง แหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ควรรู้

ไทยเราผลิตกุ้งขาวเพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนถึง 260,000 ตัน/ปี ทำให้ต้องใช้อาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมผลิตกุ้งจำนวนมากกว่าร้อยล้านบาท ในขณะที่ปลาที่จะนำมาป่นตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง …

การบริหารจัดการ เทคโนโลยีการปลูกข้าวสมัยใหม่

เสวนาเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับข้าว และทุนวิจัยข้าว ที่ สวก.ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ …

เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer

การเสวนาเรื่องราวของทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ สวก. ร่มมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ …

“ความสำคัญอาหารโคนม ที่เกษตรกรควรรู้

การเสวนาเรื่องอาหารโคนม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยมอย่างโคนม ที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงยังคงคำนวนสูตรอาหารตามความต้องการโภชนะที่มีการใช้ในต่างประเทศ ที่มีสภาพการเลี้ยงและแหล่งของอาหารแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตน้ำนมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น …