ข้าวสาลี ธัญพืชทางเลือกใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพ

บรรดาผู้รักสุขภาพต่างหันมาให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หนึ่งในอาหารที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คือ ข้าวสาลี ธัญพืชเมืองหนาวที่แม้ว่าเราจะสามารถผลิตได้ในประเทศบ้าง …

วิธีการปลูกข้าวสาลีหลังนาปี

หลังฤดูกาลทำนาในพื้นที่เกษตรกรรมทางภาคเหนือของไทยเรา ยังมีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตร อุณหภูมิในพื้นที่เริ่มเย็นสบายและกำลังย่างเข้าสู่หน้าหนาว ทำให้มีสภาพอากาศเอื้อต่อการปลูกธัญพืชเมืองหนาวอย่างข้าวสาลีที่ตลาดในประเทศยังมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าวสาลีกลายเป็นพืชที่มีศักยภาพทดแทนการทำนาปรังและเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพราะในรอบหนึ่งฤดูการผลิตต้องการให้น้ำราว …

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน ผสมขนไก่

ประเทศไทยเราสามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้ปริมาณมาก สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตก็มีมากตามไปด้วย โดยเฉพาะทะลายเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่รู้ไหมว่าทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันนี้มีแร่ธาตุสูง สวก.จึงได้สนับสนันทุนวิจัยแก่คณะผู้วิจัย …

ชลประทานน้ำหยด แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ประเด็นเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้ทั้งในชุมชน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง ยิ่งนับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและพืชผลทางการเกษตร …

ลมหายใจไร้ฝุ่น การบำบัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ ด้วยเครื่องกรองชีวภาพ

เรื่องของฝุ่นควันและ PM 2.5 เป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนมุ่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อช่วยกันศึกษาหาวิธีการลดปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม …

ปูม้าเติบโต ปูม้าโกอินเตอร์

ปูม้าสัตว์เศรษฐกิจจากท้องทะเล เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียเร็ว กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การจับขึ้นมาจากทะเลจนถึงมือผู้บริโภคจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะส่งผลกระทบต่อรสชาติและกลิ่นของปูอย่างมาก …

การเลี้ยงปูม้าด้วยคอนโดปูสุดหรู

ทราบกันหรือไม่ว่าการเลี้ยงปูม้าแบบดั้งเดิมที่เลี้ยงในธรรมชาตินั้น อาจเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตดังกล่าวถึงครึ่งหนึ่งของกระบวนการผลิต เพราะปูม้าเป็นสัตว์น้ำทะเลที่มีพฤติกรรมกินกันเอง และมีนิสัยชอบขุดรูจนเกิดความเสียหาย จึงทำให้นักวิจัยต้องพัฒนาการเลี้ยงปูม้าในกล่องพลาสติกที่มีการหมุนเวียนน้ำในระบบเลี้ยงอย่างเหมาะสม …

วิธีการเลี้ยงปูม้า เลี้ยงแบบไหนปูม้าชอบ

การเลี้ยงปูม้าให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการจัดจำหน่ายในช่องทางตลาดต่าง ๆ นั้น ใช่ว่าจะทำกันได้ง่าย แต่ละระบบการเลี้ยงต่างมีวิธีการในการบริหารจัดการแตกต่างกันไป …