ปูม้า แปดขาฝ่าวิกฤต แนวทางจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

เมื่อมีการทำประมงและจับปูม้าในปริมาณสูงโดยไม่ได้คำนึงถึงวัยของปูม้า ทำให้ทรัพยากรปูม้าตามธรรมชาติลดลง จนกลายเป็นความท้าทายที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ไข อีกทั้งประเทศไทยเรายังได้รับการประเมินในโครงการการปรับปรุงและพัฒนาการประมงที่สนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากลหรือที่เรียกกันว่า Fishery …

ตรงนี้ มีปูม้าแน่นๆ การกระจายตัวของปูม้าเพื่อจัดการทรัพยากรปูม้า

รู้กันหรือไม่ว่าหญ้าทะเลเป็นแหล่งการดำรงชีวิตที่สำคัญสำหรับปูม้า ทั้งเป็นที่อาศัยซ่อนตัวจากสัตว์ใหญ่และแหล่งอาหารบริเวณใกล้ฝั่งสำหรับปูม้าขนาดเล็ก เมื่อการศึกษาวิจัยที่ทางสวก.ได้ทำการสนับสนุนทุนวิจัยไปทำให้ชาวประมงปูม้ามีความเข้าใจเรื่องวงจรการเจริญเติบโตของปูม้ามากขึ้น เข้าใจการใช้ชีวิตและกระจายตัวของลูกปูม้ามากขึ้น และนำมาสร้างธนาคารปูม้า …

แผนยุทธศาสตร์ปูม้า เพื่อพัฒนาทางการประมงปูม้าที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Sustainable Development Goals …

ยกระดับข้าวสังข์หยด ของดีเมืองพัทลุง

ข้าวชื่อดังจากเมืองพัทลุง ข้าวนี้ผลิตได้ที่พัทลุงเท่านั้น ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นหนึ่งในข้าว GI …

รวยด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเทศไทยต้องการข้าวโพดเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์มากถึงปีละ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้ภายในประเทศราวปีละ 6 …

ปลูกเก๊กฮวย รวยกว่าที่คิด

งานวิจัยใดที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ สวก.พร้อมสนับสนุนทุนวิจัย  งานวิจัยเรื่องเครื่องอบแห้งดอกเก็กฮวยเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ช่วยให้การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตดอกเก็กฮวย ช่วยลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังลดความสิ้นเปลืองพลังงาน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณของวัตถุดิบที่เกษตรกรบนพื้นที่โครงการหลวงดอยสะโงะที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง …

เพิ่มรายได้พันล้าน ให้กับเกษตรกร ปอยข้าวสาลี

ประเทศไทยเรานำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก เพราะการปลูกข้าวสาลีสายพันธุ์ต่างชาตินั้นจะเอื้อต่อการปลูกในสภาพอากาศหนาว ขณะที่ประเทศไทยเรามีสภาพอากาศที่อบอุ่นจึงไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก อีกทั้งสภาพดินของพื้นที่ปลูกไม่ได้มีคุณลักษณะเหมือนต่างประเทศ …

เบเกอรี่แป้งข้าว ประโยชน์ที่คาดไม่ถึง

การรับประทานเบเกอรี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยส่วนใหญ่ แต่รู้หรือไม่ว่าการทำขนมอบประเภทเบเกอรี่ส่วนใหญ่ที่เรารับประทานกันนั้นมีการผลิตแป้งข้าวสาลี โดยเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศนับล้านๆ ตันต่อปี และในแป้งสาลีนั้นจะมีกลูเตนซึ่งปัจจุบันมีผู้บริโภคมีอาการแพ้กลูเตน …

ข้าวหอมมะลิระยะเม่า ข้าวอัจฉริยะบำรุงสมอง

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในสุขภาพกันอย่างมาก เราอาจได้ยินเรื่องราวของข้าวระยะเม่าหรือข้าวที่ยังอ่อนที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีโภชนาการสูง ในขณะที่ชาวนาจำนวนไม่น้อยยังเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน สวก.เล็งเห็นที่โอกาสในการผลิตข้าวระยะเม่าที่ตอบโจทย์ตลาดผู้รักสุขภาพและยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการปลูกข้าว …