Category Archives: อื่น ๆ

แหล่งน้ำบาดาลระดับตื้น

แหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการทำเกษตร เพราะเป็นแหล่งชลประทานอีกแหล่งหนึ่งสำหรับการเพาะปลูกและการยังชีพสำหรับพืชผล อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่คุ้นเคยกับคำจำกัดความของแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและความสำคัญต่อการเกษตร ในบทความนี้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การทำนาปรัง การปลูกข้าวในฤดูแล้ง

การทำนาปรัง หรือ การทำนอกฤดูหรือที่เรียกว่าการทำนาฤดูแล้งเป็นวิธีการปลูกข้าวนอกฤดูฝนแบบดั้งเดิมในประเทศไทย วิธีนี้สามารถนำเสนอข้อดีหลายประการเหนือวิธีการทำนาแบบดั้งเดิม รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวกล้อง คุณค่าทางโภชนาการสูง

ข้าวกล้อง เป็นพันธุ์ข้าวที่มีเมล็ดที่ไม่ขัดสี เป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นอาหารหลักในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ประวัติของข้าวกล้องมีมานับพันปีและมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ของการปลูกข้าว ต้นกำเนิดของข้าวกล้องสามารถย้อนไปถึงเอเชียซึ่งมีการปลูกมาเป็นเวลาหลายพันปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้าวหอมมะลิ ข้าวกลิ่มหอม รสชาติกลมกล่อม

ข้าวหอมมะลิ หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในนาม Jasmine rice, fragrant …

[อ่านเพิ่มเติม]

ธรรมรักษา ไม้ประดับและไม้ตัดดอกช่อยาว

ต้นธรรมรักษาเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในป่าเขตร้อนในทวีปอเมริกา เป็นไม้ดอกยอดนิยมชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มตลาดดีอย่างต่อเนื่อง เพราะมีช่อดอกหลากสีให้เลือก ดอกมีความคงทน สามารถปักแจกันได้นาน …

[อ่านเพิ่มเติม]

ถั่วอาหารสัตว์ ผลิตเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้

พืชอาหารสัตว์ที่เรารู้จักกันนั้นมีมากมายหลายชนิด ทั้งพืชประเภทหญ้า ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ซึ่งพืชตระกูลถั่วนั้นมักจะถูกนำมาใช้เป็นอาหารหยาบที่สำคัญเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารประเภทโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นบอน พืชที่ลุ่ม นุ่มอร่อย มีประโยชน์

ต้นบอน เป็นพืชล้มลุกที่อยู่ในวงศ์บอน มีใบขนาดใหญ่มากจนมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Elephant Ear …

[อ่านเพิ่มเติม]

การติดตา การขยายพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิต

การขยายพันธุ์พืชมีด้วยกันหลายวิธีแต่หนึ่งในวิธีที่นิยมปฏิบัติกันคือการติดตา ที่นำ “ตา” ของต้นพืชพันธุ์ดีมาผนึกไว้กับเนื้อเยื่อของต้นพืชอีกพันธุ์หนึ่งหรืออีกชนิดหนึ่งที่มีระบบรากและลำต้นที่แข็งแรง เพื่อให้ต้นตอเกิดกิ่งก้านใหม่ที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็นพันธุ์ดีตามที่ต้องการได้ …

[อ่านเพิ่มเติม]

ไม้ประดับ ก่อนผลิตเพื่อส่งออกต้องศึกษา

ไม้ประดับ คือ ต้นไม้ ทั้งไม้ต้นและไม้ดอกที่นำไปปลูกไว้เพื่อจัดวางตกแต่งในบ้านช่องห้องหอและบริเวณรอบอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มความงามและความมีชีวิตชีวาให้แก่สถานที่ หลายคนอาจจะคิดไปถึงไม้ดอกเท่านั้นเพราะโดยส่วนใหญ่เรามักจะเรียกว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]