Category Archives: อื่น ๆ

จิ้งหรีด แมลงตัวเล็กมากโปรตีน

จิ้งหรีด เป็นแมลงในวงศ์ Gryllidae ซึ่งมีแมลงหลายชนิดรวมกันราว 2,400 …

[อ่านเพิ่มเติม]

เลี้ยงจิ้งหรีด แหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์

กระแสการเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มเพื่อนๆ เกษตรกรในบ้านเรา หลังจากที่ได้รับรู้กันว่าจิ้งหรีดเป็นแมลงที่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอด และ “แมลงกินได้” …

[อ่านเพิ่มเติม]

โฮย่าประกายแก้ว และ โฮย่าดาว

โฮย่าประกายแก้ว (Hoya pachyclada Kerr) และ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เกษตรกรรม คือ ?

คำว่าเกษตรกรรมเป็นคำที่เรารู้จักมักคุ้นกันมายาวนาน แต่หลายคนอาจจะไม่เคยเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานดูความหมายตรงๆ กัน เพราะส่วนใหญ่เราทุกคนต่างเข้าใจกันดีว่า คำนี้เกี่ยวข้องกับ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เห็ดไมคอร์ไรซา

เมื่อเอ่ยคำว่า เห็ดไมคอร์ไรซา หลายคนอาจจะฉงนว่าคือเห็ดต่างประเทศหรือเปล่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว เห็ดหลายชนิดที่เรานำมาบริโภคและรู้จักกันดี …

[อ่านเพิ่มเติม]

เครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพาสำหรับวัดความหวานของผลไม้

เมื่อกล่าวถึงเครื่องวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพา หลายคนอาจจะคิดไปถึงเครื่องวัดเบาหวานกันไปเลย แต่ในบทความนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องการวัดระดับความหวานของผลไม้ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกกันว่า เครื่องวัดระดับน้ำตาลหรือความหวานหรือจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่าเครื่องวัดค่าบริกซ์ก็ได้ ภาษษอังกฤษเรียกว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเลี้ยงผึ้งในสวนลำไย

การเลี้ยงผึ้ง ได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงอย่างจริงจังมาตั้งแต่ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงผึ้งมากกว่า …

[อ่านเพิ่มเติม]

การจัดการเมล็ดพันธุ์ กลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลผลิต

เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมท่อยู่คู่ประเทศไทยเรามาช้านานและมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การจัดการเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อผลผลิต เพราะเมล็ดพันืทีมีความสมบูรณ์จะทำให้เกิดผลผลิตในปริมาณสูงและผลผลิตมีคุณภาพ ทำให้การการจัดการเมล็ดพันธุ์มีบทบาทสำคัญในการเกษตรอย่างมาก ทำให้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

วนเกษตร คืออะไร

เพื่อนๆ เกษตรกรอาจจะเคยได้ยินคำว่าวนเกษตรกันมาบ้าง วันนี้เราจะมาเล่าว่า วนเกษตรคืออะไร อันที่จริงแล้ววนเกษตร …

[อ่านเพิ่มเติม]