Category Archives: อื่น ๆ

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กับภาคการเกษตรในประเทศไทย

เราอาจจะได้ยินคำว่าอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ Internet of Things (IoT) …

[อ่านเพิ่มเติม]

การชลประทาน องค์ประกอบสำคัญของการเกษตรสมัยใหม่

การชลประทานเป็นกระบวนการของการนำน้ำไปใช้ในดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตทางการเกษตร เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งการเกษตรเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ ระบบชลประทานในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาหลายปี …

[อ่านเพิ่มเติม]

การทำฟาร์ม คืออะไร

หัวใจหลักของการทำฟาร์มคือการเพาะปลูกพืชผลและการเลี้ยงปศุสัตว์  เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยวพืชผล รวมไปจนถึงการจัดการสุขภาพสัตว์และการผลิตผลิตผลจากสัตว์ …

[อ่านเพิ่มเติม]

เทคนิคเกษตรแม่นยำ

เกษตรแม่นยำเป็นเทคนิคการทำการเกษตรที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เนื่องจากเป็นวิธีแก้ปัญหาความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดที่ภาคการเกษตรกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอย่างมาก ในขณะที่ปัจจุบันพบว่ามีความท้าทายต่อการทำเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

ข้อเสียของการเผาอ้อย

อ้อยเป็นพืชหลักของประเทศไทย และการเผาอ้อยของเกษตรกรมักจะพบเห็นได้โดยทั่วไปซึ่งส่งผลเสียหลายข้อหลายประการ แต่ก่อนอื่นเราจะเล่าถึงสาเหตุบางประการที่ทำให้เกษตรกรต้องทำการเผาอ้อย โดยสามารถสรุปได้คือ

  • การควบคุมศัตรูพืช:
…[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกอ้อยให้ได้ผลดี

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น …

[อ่านเพิ่มเติม]

พันธุ์อ้อยทำน้ำตาล ที่มีปริมาณน้ำตาลสูง

อ้อยที่ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทำน้ำตาลนั้นมีพันธุ์ที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ว่าพันธุ์อ้อยทั้งหมดจะเหมาะต่อการผลิตน้ำตาลได้เท่ากัน ในบทความนี้ เราจะสำรวจพันธุ์อ้อยทำน้ำตาลชนิดต่างๆ ที่ใช้ทั่วโลก …

[อ่านเพิ่มเติม]

แมลงกับความสำคัญทางระบบนิเวศ

แมลงมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เพราะแมลงเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก มีมากกว่าล้านสายพันธุ์ และคาดว่าอาจจะมีจำนวนที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้อีกมากถึง 30 …

[อ่านเพิ่มเติม]

ประโยชน์ของพืชยืนต้นลดฝุ่น

ไม้ยืนต้นเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับสร้างประโยชน์ในการลดฝุ่นละอองในอากาศ พืชเหล่านี้ไม่เหมือนกับไม้ล้มลุก เพราะมีอายุยืนยาวกว่าหนึ่งปีและมีใบที่เขียวชอุ่มปีแล้วปีเล่า ซึ่งช่วยแก้ปัญหาระยะยาวในการลดฝุ่น ในบทความนี้ …

[อ่านเพิ่มเติม]