Category Archives: อื่น ๆ

กล้วยไม้ตัดดอก ไม้ดอกเศรษฐกิจของไทย

กล้วยไม้ตัดดอก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ดอกที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศไทย แม้ว่าในอดีตนั้นการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จะถูกจัดให้เป็นไม้เฉพาะสำหรับแฟนตัวยงที่มีความสนใจในดอกกล้วยไม้สวยงาม กล้วยไม้ธรรมชาติ ที่มักจะพบได้มากกว่าพันชนิด …

[อ่านเพิ่มเติม]

ต้นทองหลาง

ต้นทองหลาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Erythrina variegata Linn. …

[อ่านเพิ่มเติม]

ลูกเดือย ธัญพืชมากประโยชน์

ลูกเดือย  พืชธัญพืชที่มีขนาดใหญ่กว่าข้าวโพด ลักษณะทางกายภาพของลูกเดือยจะมีเม็ดสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีลักษณะเป็นรูปกลมและมีลายโค้งเล็กน้อยบนผิวภายนอกเปลือกเมล็ด ส่วนภายในเป็นสีขาวและมีเนื้อเมล็ด …

[อ่านเพิ่มเติม]

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน

งาม้อน หรืองาขี้ม้อน กำลังเป็นส่วนผสมขนมอบที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และมีตลาดที่ขยายตัวมากขึ้นเมื่อผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ที่จริงแล้วคำว่างาขี้ม้อนนั้นจะใช้กันมากในบริเวณทางเหนือ …

[อ่านเพิ่มเติม]

การใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตร

ภาคการเกษตรกรรมถือเป็นภาคการผลิตที่สำคัญสำหรับความมั่นคงอาหารทั่วโลก ในประเทศไทยเรานั้นได้เริ่มนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในภาคการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เราจะพบว่าแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เคยมีราคาสูงลิบลิ่วแทบจะจับต้องไม่ได้ในอดีต กลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถซื้อหาได้ในราคาที่พร้อมจ่ายมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การปลูกกาแฟอราบิก้าในไทย

การปลูกกาแฟอราบิก้าในประเทศไทยเรานั้นแรกเริ่มเดิมทีเมื่อ 50 กว่าปีที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกในพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกพืชที่มีอนุพันธุ์ออกฤทธิ์เสพติดโดยโครงการหลวง จนสามารถให้ผลผลิตได้ดีและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก จนมรการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น …

[อ่านเพิ่มเติม]

การป้องกันโรคพืช เรื่องใหญ่ที่ต้องใส่ใจ

การป้องกันโรคพืชเป็นความรู้เบื้องต้นที่เกษตรกรทั่วโลกต้องมีความรู้และให้ความสำคัญในการทำเกษตรกรรม เพราะโรคพืชหลายชนิดสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรมากกว่าที่หลายคนคิด เพราะเมื่อเกิดโรคพืชขึ้นมาแล้วนั้นส่วนใหญ่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลำต้น ปริมาณการให้ผลผลิต …

[อ่านเพิ่มเติม]

การเก็บเกี่ยวข้าว

การเก็บเกี่ยวข้าว เป็นกระบวนการหนึ่งสำคัญในการผลิตข้าว โดยกระบวนการเติบโตของเมล็ดข้าว จากหนังสือ “ความรู้เรื่องข้าว” …

[อ่านเพิ่มเติม]

เกษตรอินทรีย์ เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

คำว่าเกษตรอินทรีย์ ที่พบในเอกสารเผยแพร่เรื่องเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน …

[อ่านเพิ่มเติม]